KLIENT INDYWIDUALNY

Nasze doświadczenie i wiedza pozwolą Ci bez stresu przebrnąć przez całą sprawę, dzięki czemu unikniesz pochopnych oraz nierozważnych decyzji.

Prawo rodzinne:

- rozwód,
- separacja,
- podział majątku wspólnego,
- ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- uregulowanie wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki, kurateli,
- alimenty,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
- ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
- uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka.

Sprawy wieczystoksięgowe:

- dokonywanie wpisów w księgach wieczystych,
- zmianę wpisów lub wykreślenie informacji z ksiąg wieczystych,
- wpisanie lub wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych, takich jak hipoteka, służebności,
- uaktualnianie treści ksiąg wieczystych zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym,
- tworzenie, podział, zamknięcie ksiąg wieczystych ich połączenie lub odłączenie nieruchomości z dotychczasowej księgi i utworzenie nowej księgi wieczystej.

Prawo spadkowe:

- wniosek o nabycie spadku,
- wniosek o zabezpieczenie spadku,
- wniosek o sporządzenie spisu inwentarza,
- wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu, nakazanie złożenia testamentu,
- wniosek o ustanowienie kuratora dla spadku,

Prawo upadłościowe:

- ogłoszenie upadłości osób fizycznych,
- reprezentacja przed syndykiem,
-konsultacje z zakresu zasadności wystąpienia do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzonej działaności gospodarczej.

Pomoc w odzyskiwaniu należności tj.:

- sporządzanie wezwania do zapłaty,
- reprezentacja w postępowaniu sądowym,
- reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
- sporządzanie pozwu o zapłatę,
- sporządzanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.